Szkoła Trenerów Biznesu MODERATOR edycja Anglojęzyczna
Szanowni Państwo,

 

mamy przyjemność zaproponować Państwu możliwość wzięcia udziału w naszej Szkole Trenerów Biznesu prowadzonej w całości w języku angielskim. Tą edycję naszej szkoły dedykujemy osobom chcącym pracować jako trenerzy biznesu w środowisku biznesowym, w którym obowiązującym językiem jest angielski. Udział w zajęciach proponujemy również osobom, których ojczystym językiem jest angielski.

PRZYGOTOWANIE DO JESIENNYCH SESJI
Firma Moderator przygotuje się do uruchomienia kolejnych edycji kursów rozwijających kompetencje w obszarze prowadzenia szkoleń z coachingu, zarządzania personelem i projektami. Wszystkie te projekty maja charakter otwarty i do udziału w ich uczestnictwie zapraszamy wszystkie osoby planujące rozwój wymienionych obszarów kompetencyjnych.
Informacje o poszczególnych szkołach można odszukać pod adresem:
Patronat merytoryczny
W czerwcu 2011 roku Szkoła Wyższa Psychologii Społeczne - Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu - objęła patronatem merytorycznym wszystkie szkoły biznesowe prowadzone przez firmę Moderator


Program Kapitał Ludzki
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Unia Europejska